Dbamy o higienę

zapobieganie zagrożeniom

Opis problemu Zagrożenia Rozwiązania Literatura

Literatura

  1. M. Montewka, A. Skrzek, D. Plewik, A. Wysokiński „ Zakażenia miejsca operowanego -  charakterystyka czynników ryzyka, endogennych źródeł zakażenia i metod zapobiegania”. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UL, Katedra i Klinka Chirurgii Ogólnej ni Transplantacyjnej. Na potrzeby XXVII zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. 2012r.
  2. R. Zdrojowy „Zapobieganie zakażeniu u chorych leczonych operacyjnie”. Przegląd  urologiczny 2009r (3)
  3. A. Sikora, M. Kozioł-Montewska  „Zakażenia miejsca  operowanego-aspekty kliniczne i mikrobiologiczne” Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie.
  4. D.S.Paulson “Efficacy evaluation of a 4% chlorchexidine glconate as a full-body shower wash”. Infection Control 2008r
  5. O’Grady H.Baker E. “Prevention of surgical site infection”. Surgery 2011 (29)
  6. Bielecki K.: Zakazenia chirurgiczne. Wyd. Med. Borgis, Warszawa 2007
  7. Biondo S, Kreisler E, Fraccalvieri D, Basany EE, Codina-Cazador A, Ortiz H.: Risk factors for surgical site infection after elective resection for rectal cancer. A multivariate analysis on 2131 patients (2012)
Do góry