Dbamy o higienę

pielęgnacja ciała

Opis problemu Zagrożenia Rozwiązania Literatura

Zagrożenia

NIEPOKOJĄCE DANE

Koszty następstw zakażeń szpitalnych w Europie szacowane są na ponad 7 miliardów euro!

Corocznie w europejskich szpitalach dochodzi do 4,1 miliona nowych przypadków zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Przedłuża to czas hospitalizacji o dodatkowe 16 milionów dni. Zwiększa ilość zgonów o 37 tysięcy oraz dodatkowo przyczynia się do 110 tysięcy zgonów każdego roku.

Jak zmniejszyć koszty zakażeń związanych z opieką zdrowotną?

Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów oraz liczby zakażeń szpitalnych jest wyeliminowanie potencjalnych źródeł zakażeń, w tym wielorazowych misek na wodę oraz wody z kranu podczas przeprowadzania toalety ciała pacjenta.

 

Potencjalne źródła zakażeń szpitalnych

Stosowanie mydła, myjek oraz wody może prowadzić do zakażeń krzyżowych. Udowodniono, iż zarówno miska na wodę jak i woda z kranu mogą być źródłem zakażenia.

WODA Z KRANU

Istnieją udokumentowane przypadki śmierci pacjentów spowodowane obecnością bakterii Pseudomonas aeruginosa w wodzie dostarczanej z wodociągów do placówek opieki zdrowotnej.

Niektóre z patogenów, odpowiedzialnych za powstawanie biofilmu, mogą powodować tworzenie się go w rurach szpitalnych, zbiornikach z gorącą wodą, w zlewach oraz w kranach (w tym bezdotykowych) zanieczyszczając wodę, która ma z nimi kontakt.

WIELORAZOWA MISKA NA WODĘ

Nawet  oczyszczona, osuszona i dobrze przechowywana miska na wodę może zawierać patogeny bakterii, które staną się źródłem zakażenia pacjenta.

System Oasis® Bed Bath zapewnia bardziej higieniczne i bezpieczniejsze rozwiązanie w postaci jednorazowych, nasączonych myjek niewymagających spłukiwania. To rozwiązanie na żadnym etapie mycia nie wymaga użycia wody z kranu oraz misek na wodę. 

 

Najczęstsze zakażenia. Zakażenia układu moczowego.

Liczne badania podkreślają powiązanie tradycyjnego sposobu mycia pacjenta z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną, szczególnie zakażeniami układu moczowego. Stosowanie myjek w postaci ściereczek lub rękawic nasączonych fabrycznie środkami myjącymi może zmniejszyć częstotliwość występowania ZUM nawet o 88%.

Zakażenia układu moczowego (ZUM) to jedno z najczęstszych zakażeń występującymi w placówkach medycznych. Mają miejsce średnio u 1 miliona osób w szpitalach oraz domach opieki w Stanach Zjednoczonych. Wyeliminowanie stosowania misek na wodę, mydeł oraz wody z kranu i wprowadzenie w to miejsce ściereczek lub rękawiczek nasączonych środkami myjącymi zmniejsza częstotliwość występowania ZUM.

Wyeliminowanie wody z kranu, mydła, myjek oraz wszelakiego dodatkowego wyposażenia do mycia pacjenta może usunąć wszystkie potencjalne źródła bakterii oraz przyczyny zakażeń krzyżowych.

Do góry