Dbamy o higienę

pielęgnacja ciała

Opis problemu Zagrożenia Rozwiązania Literatura

opis problemu

Skuteczna alternatywa dla tradycyjnej kąpieli

Toaleta ciała jest ważnym czynnikiem psychologicznym wśród pacjentów, którzy posiadają całkowicie lub w znacznym stopniu ograniczoną mobilność i nie są w stanie sami zadbać o higienę.
Z jednej strony wiąże się to z dyskomfortem wynikającym z samej procedury mycia, z drugiej z wysokim ryzykiem występowania zakażeń.

Tradycyjne metody mycia pacjenta za pomocą mydła oraz wody wiążą się z wykorzystaniem szeregu dodatkowych produktów, takich jak misek na wodę, gąbek, ręczników, balsamów, odżywek oraz szamponów do mycia włosów.


Z taką praktyką związane są nieodłączne problemy:

  • możliwość wprowadzenia bakterii zawartych w wodzie oraz wyposażeniu stanowiska do mycia
  • możliwość nabycia zakażeń związanych z opieką zdrowotną
  • wysoka częstotliwość występowania zakażeń układu moczowego
  • kontekst ekonomiczny poprzez poświęcony danej czynności czas i związane z tym koszty
  • komfort pacjenta
Do góry