Dbamy o higienę

higiena jamy ustnej

Opis problemu Zagrożenia Rozwiązania Literatura

Zagrożenia

Fakty o VAP

Wiele światowych organizacji stara się opracować zalecenia i procedury mające zapobiegać powstawaniu HAP/VAP
Nie wszystkie opracowania są ze sobą zgodne co do koniecznych procedur, nie ma natomiast wątpliwości co do jednego - potrzeby kompleksowej toalety jamy ustnej.

Respiratorowe zapalenie płuc
(VAP – Ventilator-Associated Pneumonia)

określane jest jako zapalenie płuc, które nastąpiło po upływie 48-72 godzin po intubacji dotchawiczej. Statystycznie VAP rozwija się u 9-27% wszystkich zaintubowanych chorych. Na oddziale OIT stanowi ponad 90% wszystkich przypadków szpitalnego zapalenia płuc (HAP – Hospital-Acquired Pneumonia). Śmiertelność powodowana przez VAP jest bardzo wysoka i w głównej mierze zależy od szybkości jego identyfikacji oraz włączenia skutecznej antybiotykoterapii. Pacjenci, którzy zachorowali na VAP pozostają w szpitalu średnio o 7-9 dni dłużej, co wiąże się również ze znacznie większymi kosztami hospitalizacji. Według szacunków przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych każdy przypadek zachorowania na VAP może powodować wzrost kosztów leczenia nawet o 120 tysięcy złotych. Nawet jeśli nie dochodzi do śmierci wskutek zakażenia, jego skutki mogą mieć wpływ na dalsze zdrowie i życie pacjenta. Dlatego też niezwykle istotną rolę odgrywają działania profilaktyczne podejmowane na rzecz chorób przyzębia.

Do góry