Dbamy o higienę

higiena jamy ustnej

Opis problemu Zagrożenia Rozwiązania Literatura

opis problemu

Niezbędna profilaktyka

Odpowiednia higiena jamy ustnej wpływa nie tylko na komfort pacjenta i dobre samopoczucie pacjenta, ale przede wszystkim na jego zdrowie.

Szczególnie ważne staje się to na oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, gdzie pacjenci narażeni są na najwyższe ryzyko zakażeń szpitalnych, a ich stan zdrowia często utrudnia przeprowadzenie niezbędnych zabiegów związanych z higieną jamy ustnej.

Jama ustna jest skontaminowana wieloma drobnoustrojami, dla których stanowi naturalne środowisko bytowania. Ciepło, wysoka wilgotność oraz składniki odżywcze sprawiają, że wraz z płytką nazębna staje się ona idealnym miejscem do zasiedlenia przez różne drobnoustroje. Nieodpowiednia pielęgnacja jamy ustnej może być przyczyną migracji patogenów do dolnych dróg oddechowych, a tym samym prowadzić do powstania respiratorowego zapalenia płuc (VAP). Pacjenci OIT są na to narażeni szczególnie.

Z jednej strony obecność rurki intubacyjnej, sondy żywieniowej czy innych elementów niezbędnych do monitorowania oraz podtrzymywania czynności życiowych nie ułatwia pielęgnacji jamy ustnej, z drugiej ogólnie słaby stan organizmu, obniżona odporność sprawiają, że ryzyko zakażeń niebezpiecznie wzrasta.

.

Do góry