Dbamy o higienę

dezynfekcja pola operacyjnego

Opis problemu Zagrożenia Rozwiązania Literatura

opis problemu

Nienaruszona skóra człowieka jest barierą chroniącą organizm przed wnikaniem do niego mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów oraz wirusów.

Wskutek nieodpowiedniego przygotowania skóry do zabiegu inwazyjnego (wkłucie do naczyń krwionośnych, domięśniowe, podskórne), jak i zabiegu operacyjnego może dojść do zakażeń endogennych.

Prawidłowa dezynfekcja skóry przez zabiegiem inwazyjnym odgrywa kluczową rolę w prewencji zakażeń szpitalnych. Zakażenia miejsca operowanego (ZMO) jest jednym z najczęstszych powikłań współczesnej chirurgii. Stanowią one 22% ogółu infekcji szpitalnych i występują u 38% pacjentów chirurgicznych.

Każdy przypadek ZMO wiąże się ze znacznie wydłużoną hospitalizacją chorego, włączeniu drogiej antybiotykoterapii, a niejednokrotnie kończy się zgonem pacjenta.

Standardową procedurą mającą za zadanie zmniejszyć ryzyko zakażenia miejsca operowanego jest dezynfekcja pola operacyjnego przez chirurga.

Do góry