Dbamy o higienę

Czy wiesz, że

13-01-2014

Korzyści produktów Oasis Bed BathRaport z badania Oasis Bed Bath System

Synergy Health

16.04.2013

 

Szpital Royal Albert Edward Infirmary, Wigan

 

Miejsce badania:                                       Oddział szpitalny w Shevington (Anglia)

Kontakt z oddziałem szpitalnym:          Lynn Atherton

Kontakt z działem zaopatrzenia:          Maralyn Watkinson / Alistair Nicholson

Kontakt z Synergy Health:                    Slav Kovalchuk

 

Wprowadzenie

Inicjatywa ‘Releasing Time to Care: The Productive Ward’[1] została uznana przez szpital Royal Albert Edward Infirmary  za przedsięwzięcie wpisujące się w program nieustannego doskonalenia, polegający na podnoszeniu poziomu satysfakcji zarówno pacjenta, jak i personelu oraz wspieraniu Funduszu Zdrowia (ang. NHS Trust) w ekonomicznym gospodarowaniu finansami. Fundamentalne cele tej inicjatywy to optymalizowanie procedur szpitalnych oraz ulepszanie warunków panujących w tym środowisku pracy. Celem jest umożliwienie personelowi pielęgniarskiemu oraz terapeutom poświęcenie większej ilości czasu pacjentom, co wiąże się z jednoczesnym wzrostem poziomu bezpieczeństwa oraz skuteczności działań.

Wnioski z poprzedniej ewaluacji produktów Oasis Bed Bath System w wyżej wymienionym szpitalu zostały przedyskutowane przez zespół ds. zaopatrzenia. Dowiedziona została znaczna przydatność tych produktów dla uzyskania zgodności z normami inicjatywy ‘Releasing Time to Care: The Productive Ward’ . Produkty Oasis Bed Bath System zostały poddane badaniu w placówce w miejscowości Shevington (Anglia), na żeńskim oddziale geriatryczno-ortopedycznym z całkowitą liczbą łóżek wynoszącą 28, z czego około 14 pacjentek pozostawało obłożnie chorych.

 

Opis produktów Oasis Bed Bath System

Produkt  Oasis Bed Bath Wipes to ścierki oczyszczające zaprojektowane jako alternatywne rozwiązanie dla kąpieli pacjenta obłożnie chorego z użyciem mydła i wody. Ścierki Oasis Bed Bath Wipes są wstępnie impregnowane mieszanką środków oczyszczających skórę, by usunąć pot, brud oraz ekskrementy,  a także  środkami  nawilżającymi, które ją odżywiają i nawadniają. Produkty Oasis Bed Bath umożliwiają umycie pacjenta obłożnie chorego w jednym prostym kroku, eliminując konieczność używania miednic  z wodą, mydła czy dodatkowych suchych  ścierek, tym samym oszczędzając cenny czas personelu pielęgniarskiego. Wszystko, co jest potrzebne do kąpieli pacjenta, to opakowanie  ścierek Oasis Bed Bath Wipes oraz ręcznik. Podgrzewacz będący integralną częścią zestawu ścierek utrzymuje je w przyjemnej dla skóry, stałej temperaturze.

Produkt Oasis Shampoo Cap to czepek wstępnie impregnowany szamponem oraz odżywką do włosów. Przeznaczony jest dla obłożnie chorych pacjentów jako alternatywne rozwiązanie dla mycia głowy podczas standardowej kąpieli, pod prysznicem, czy w umywalce. Formuła bez spłukiwania umożliwia umycie włosów pacjenta oraz jednoczesne wykonanie terapeutycznego masażu głowy.

 

Cel badania

Niniejsze badanie miało następujące cele:

-        Przetestowanie produktów Oasis Bed Bath System (ścierki oraz czepek z szamponem i odżywką) oraz ich ewaluacja pod kątem przydatności na oddziale geriatryczno-ortopedycznym o dużej aktywności

-        Potwierdzenie skuteczności produktów Oasis Bed Bath System w porównaniu z dotychczas stosowanymi praktykami kąpania i mycia włosów pacjenta obłożnie chorego oraz uzyskanie informacji zwrotnej od personelu.

 

Metoda badania

Przed przeprowadzeniem właściwej części badania, personelowi oddziału szpitalnego zaprezentowano koncepcję zastosowania oraz instrukcję użycia produktów Oasis Bed Bath System (ścierek oraz czepków z szamponem i odżywką). Następnie zostały przygotowane testowe zestawy produktów wraz z podgrzewaczem w celu praktycznego wykorzystania przez personel, a także formularze oceny produktu. Proces testowania produktów był monitorowany poprzez wizyty na oddziale, gromadzenie informacji zwrotnych od członków personelu, bieżące wyjaśnianie jakichkolwiek problematycznych kwestii oraz zebranie formularzy oceny produktu.

 

Podsumowanie wyników badania

Badanie trwało 25 dni kalendarzowych, od wtorku 19.02.2013 do piątku 15.03.2013.  Podczas okresu testowego zużyto około 320 opakowań ścierek Oasis Bed Bath 8 Wipes (RSC912) oraz 90 pojedynczo pakowanych czepków Oasis Shampoo Caps (RSC905). Zebrano formularze oceny produktu wypełnione przez personel medyczny oraz pacjentów.

Ogólna reakcja personelu była zdecydowanie pozytywna. Większość osób wyraziło dużą chęć dalszego użytkowania produktów Oasis Bed Bath System.

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie odpowiedzi personelu dotyczących użytkowania ścierek Oasis Bed Bath Wipes:

 

Dobry

Dostateczny

Niedostateczny

Wygoda w użyciu

7

1

0

Łagodność dla skóry

7

1

0

Oszczędność czasu

7

1

0

Korzyści dla podniesienia poziomu higieny

7

1

0

Ogólna ocena

7

1

0

 

 

TAK

NIE

Czy użył(a)byś produktów Oasis Bed Bath ponownie?

7

1

 

 

Poniższa tabela prezentuje podsumowanie odpowiedzi personelu dotyczących użytkowania czepków Oasis Shampoo Caps: 

 

 

Dobry

Dostateczny

Niedostateczny

Wygoda w użyciu

8

0

0

Oszczędność czasu

8

0

0

Korzyści dla podniesienia poziomu higieny

8

0

0

Ogólna ocena

8

0

0

 

 

TAK

NIE

Czy włosy pacjenta wysychały szybko?

8

0

Czy do osuszenia włosów pacjenta był potrzebny ręcznik?

2

6

Czy użył(a)byś produktów Oasis Bed Bath ponownie?

8

0

 

Dotychczas stosowane metody kąpieli pacjenta obłożnie chorego wymagają użycia wody i mydła, a przeciętny czas trwania tego zabiegu wynosi 24 minuty. Dla porównania, kąpiel z użyciem ścierek Oasis Bed Bath Wipes zajmuje przeciętnie 12 minut, pozwalając tym samym zaoszczędzić 12 minut na wykonaniu jednej takiej procedury.

Użycie produktów Oasis Bed Bath podczas kąpieli pacjenta obłożnie chorego znacznie usprawnia obecne praktyki, ponieważ zwiększa wydajność pracy personelu pielęgniarskiego dla tej czynności aż o  50%.

Dotychczas stosowane metody mycia głowy pacjenta obłożnie chorego wymagają użycia wody i szamponu, a przeciętny czas trwania tego zabiegu wynosi 12 minut. Dla porównania, mycie głowy pacjenta z użyciem czepków Oasis Shampoo Caps zajmuje przeciętnie 3 minuty, pozwalając tym samym zaoszczędzić 9 minut na wykonaniu jednej takiej procedury.

Użycie czepków Oasis Shampoo Caps podczas mycia głowy pacjenta obłożnie chorego znacznie usprawnia obecnie stosowane praktyki, ponieważ zwiększa wydajność pracy personelu pielęgniarskiego dla tej czynności aż o 75%.

Zaoszczędzony w ten sposób czas może zostać efektywnie wykorzystany przez personel pielęgniarski na wykonywanie innych czynności  przy danym pacjencie bądź przejście do dalszych obowiązków.

 

Dbałość o doznania i komfort pacjenta

Standardowe praktyki kąpania oraz mycia głowy pacjenta obłożnie chorego z użyciem mydła, wody, szamponu oraz odżywki zostały w znacznym stopniu usprawnione poprzez zastosowanie ścierek i czepków Oasis Bed Bath System.

W porównaniu z tradycyjnymi środkami, użycie produktów Oasis Bed Bath System okazuje się być znacznie wygodniejsze oraz relaksujące, co pozwala zredukować u pacjenta poczucie dyskomfortu związane z naruszeniem jego godności osobistej. Ponadto, produkty Oasis Bed Bath System zapewniają pacjentowi poczucie świeżości pozostawiając jego skórę miękką i jędrną. Ścierki Oasis Bed Bath zmniejszają również ryzyko zakażenia szpitalnego podczas kąpieli pacjenta obłożnie chorego, ponieważ są przeznaczone jedynie do jednorazowego użytku.

Ustne komentarze pacjentów i personelu dotyczące produktów Oasis Bed Bath System miały brzmieć następująco: „pacjenci je uwielbiają”, „bardzo ładnie pachnie”, „przyjemne i ciepłe”, „pacjentom podobały się czepki”, „personel i pacjenci uwielbiają je; oszczędzają czas i są wygodne”.

Członkowie personelu medycznego zauważyli również, że używając produktów Oasis Bed Bath System łatwiejszym staje się utrzymanie najbliższego otoczenia pacjenta (pościeli etc.) w czystości i suchości w porównaniu z zastosowaniem tradycyjnych metod.

 

Redukcja kosztów

Koszty związane z kąpielą pacjenta obłożnie chorego mogą być podzielone na dwie kategorie: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie - materiały używane podczas kąpieli pacjenta obłożnie chorego (mydło w płynie, miednice jednorazowego i wielokrotnego użytku, ręczniki, pościel, koszty związane z praniem pościeli, krem i balsam nawilżający)

Koszty pośrednie- związane z kosztami przyrostowymi („ukryte koszty” takie jak czas pracy personelu pielęgniarskiego, koszty z profilaktyką oraz leczeniem zakażeń szpitalnych)

Poniższa analiza jest oparta na założeniu, że podczas całego okresu badania (25 dni) na oddziale przebywało średnio 14 obłożnie chorych pacjentek, wymagających kąpieli oraz mycia głowy na łóżku:

-        Czas standardowej kąpieli na łóżku: 24 minuty dziennie na jednego pacjenta

-        W związku z powyższym: 140 godzin roboczych miesięcznie (24x14x25/60) przy wykonywaniu 20 kąpieli na łóżku dziennie

 

 

-        Oasis Bed Bath System: 12 minut dziennie na jednego pacjenta

-        W związku z powyższym: 70 godzin roboczych miesięcznie (12x14x25/60) przy wykonywaniu 20 kąpieli na łóżku dziennie

 

Zaoszczędzony czas pracy personelu pielęgniarskiego dzięki ścierkom Oasis Bed Bath= 70 godzin miesięcznie

Użycie produktów Oasis Bed Bath podczas kąpieli pacjenta znacznie usprawnia obecne praktyki, ponieważ zwiększa wydajność pracy personelu pielęgniarskiego o  50% dla tej czynności przy każdym pacjencie.

Oszczędności na kosztach pracy personelu pielęgniarskiego obliczone w oparciu o wynagrodzenie pielęgniarki drugiego przedziału płacowego (Anglia) wynoszące £13 000 rocznie (ok. £6.67 na godzinę) wynoszą:

= £5602.80 rocznie

Oszczędności na kosztach pracy personelu pielęgniarskiego obliczone w oparciu o wynagrodzenie pielęgniarki piątego przedziału płacowego (Anglia) wynoszące £21 000 rocznie (ok. £10.77 na godzinę) wynoszą:

= £9046.80 rocznie

 

Wnioski

Powyższe wyniki dowodzą, że produkty Oasis Bed Bath System stanowią atrakcyjną alternatywę dla kąpieli na łóżku z użyciem mydła, wody, szamponu i odżywki zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego oddziału szpitala w Shevington, Anglia.

Odbiór produktów Oasis Bed Bath System przez personel oraz pacjentów był zdecydowanie pozytywny. Członkowie personelu medycznego wyrazili wyraźną chęć dalszego korzystania ze ścierek Oasis przy codziennej toalecie pacjenta oraz z czepków według bieżących potrzeb. Również ze strony pacjentów wyrażona została preferencja produktów Oasis w stosunku do  standardowych metod.

W niektórych sytuacjach używanie wody i mydła może wciąż być konieczne, jak w przypadku golenia, jednakże w większości kąpieli na łóżku, podczas których były wykorzystywane produkty Oasis Bed Bath System, nie było konieczności przygotowywania miednic, mydła czy suchych ścierek. Co więcej, używanie produktów Oasis Bed Bath System zapobiegało rozlewaniu wody, dzięki czemu nie było konieczności zmiany pościeli, co z kolei owocuje dalszymi oszczędnościami na kosztach prania.

Korzyści płynące ze stosowania produktów Oasis Bed Bath System można podsumować następująco:

  • Brak konieczności używania mydła, wody, miednic - wykorzystanie mniejszej ilości sprzętu
  • Krótszy czas porządkowania i czyszczenia sprzętu - oszczędność czasu personelu pielęgniarskiego
  • Większy komfort dla pacjenta
  • Zwiększony poziom higieny oraz redukcja ryzyka zakażeń szpitalnych
  • Znacznie skrócony czas kąpieli i mycia głowy pacjenta - przełożenie na zwiększoną ilość czasu poświęconą dalszej opiece nad pacjentem
  • Dbałość o BHP - eliminacja ryzyka poślizgu na rozlanej wodzie

Wnioski z ewaluacji produktów Oasis Bed Bath System  zostaną zaprezentowanie zespołowi ds. zaopatrzenia  w celu zatwierdzenia kontynuacji używania ich w szpitalu, jak również z zamiarem wprowadzenia produktów w innych placówkach Funduszu.

 

Produkty Oasis Bed Bath System zostały zademonstrowane na oddziale szpitalnym w Shevington w celu wniesienia pozytywnego wkładu do praktyk stosowanych przy toalecie pacjenta, a wreszcie w celu wsparcia szpitala w spełnianiu norm inicjatywy ‘Releasing Time to Care: The Productive Ward’.

 

S.King

Senior Product Manager

16.04.2013

 

 

 

 [1] Program stworzony przez Narodową Służbę Zdrowia (National Health Service) w Anglii, wprowadzony w 2007r. w celu poprawy jakości i efektywności leczenia oraz warunków pracy w placówkach medycznych

Nowa warstwa...
Do góry